Shahad Al Fartousi; MSc

Ik ben Shahad Al Fartousi (1986) en de orthodontist van ALFAORTHO. Ik kom uit Schiedam en tijdens mijn opleiding heb ik in Amsterdam gewoond en veel gereisd. Het is bijzonder om nu weer te werken op de plek waar ik ben opgegroeid.

Tijdens mijn opleiding had ik al enthousiasme en passie voor orthodontie, waardoor ik onderzoek heb gedaan bij de afdeling orthodontie aan University of Sydney in Australië. Na mijn opleiding tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam heb ik als tandarts gewerkt. Uit liefde voor de orthodontie ben ik in 2012 gestart met de vierjarige opleiding tot orthodontist aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA). Tijdens de specialisatie heb ik verscheidene wetenschappelijke artikelen geschreven. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), European Orthodontic Sociaty (EOS) en American Association of Orthodontists (AAO).

De medewerksters in de praktijk hebben een opleiding tot tandartsassistente succesvol afgerond, waarna zij intern zijn opgeleid tot orthodontie-assistente.