Ons team

Orthodontie is een 4-jarig durende specialisatie. De orthodontist heeft eerst een 6-jarige studie tandheelkunde gevolgd en vervolgens een specialisatie van vier jaar. Zo heeft de orthodontist zich gespecialiseerd in het optimaliseren en verplaatsen van tanden en kaken door middel van een beugel. Na het afronden van tandheelkunde en de specialisatie orthodontie mag je jezelf orthodontist noemen. Orthodontisten zijn ingeschreven in het BIG register en in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialisten (STS).

 

De kosten voor een behandeling zijn bij zowel orthodontisten als tandartsen gelijk. Een keuze voor een orthodontist ligt dus voor de hand. Elke vijf jaar moet een orthodontist zich laten herregistreren. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de orthodontist aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Shahad Al Fartousi; MSc

De orthodontist

Ik ben Shahad Al Fartousi (1986) en de orthodontist van ALFAORTHO. Ik kom uit Schiedam en tijdens mijn opleiding heb ik in Amsterdam gewoond en veel gereisd. Het is bijzonder om nu weer te werken…

Lees meer

Vandhana

Baliemedewerkster

Shan

Orthodontie-assistente

Puk

Orthodontie-assistente

Osama

Orthodontie-assistent

Nicole

Orthodontie-assistente

Mjed

Orthodontie-assistente

Felicia

Orthodontie-assistente

Dominika

Darja

Orthodontie-assistente